TSI-Serija

Prijenosan i/ili stacionaran visokotlačni kompresor za dobivanje zraka ili ostalih plinova. Pretežno se koristi kod ronilačkih škola i vatrogasnih postrojbi. Višestruki načini konfiguracije za različite intervencije, ovaj kompresor čine idealnom opremom. Kompjutorski sustav za nadzor kompresora (CC – CONTROL), kod stacionarnih kompresora, nadzire optimizaciju kvalitete zraka, koristi se za dojavu kvara tehnike, te za sigurnost. Dostupan i sa OM kontrolom za kompresor.