AIRSAVE PREMIUM CO-CO2-O2

Praćenje kvalitete zraka kod kompresora. Bez premca u cijelom svijetu : jedini integrirani elektronički sustav za mjerenje kvalitete zraka i zasićenosti filtera u visokotlačnim kompresorima koji proizvode čist zrak.

IDE-ov Airsave Premium postavlja nove standarde

Predstavlja prvu mogućnost praćenja svih parametara sustava vašeg kompresora, koji su presudni u kvaliteti zraka i sigurnosti rada kompresora (CO, CO2, O2, vlaga, zasićenost filtera, radni sati, intervala održavanja, servisiranja ulja filtera...). Ako se aktiviraju sigurnosni parametri, kompresor se automatski gasi.