CADOPPI BA200-A3T

NASTAVCI SA STABILNIM SPOJNICAMA ø 75 ZA MOGUĆNOST BRZOG SPAJANJA I ODSPAJANJA USISNE I VATROGASNE TLAČNE CIJEVI U CIJENI PUMPE

TEHNOSERVIS JE OVLAŠTENI SERVISER ZA CADOPPI PUMPE